* Cijena aktivacije nekretnine: 5 TRY
* Cijena istaknute nekretnine: 10 TRY

Izradi račun